Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 2587
2 Международно обучение 2487
3 Гъвкаво обучение 2441
4 Активно обучение 2369
5 Видове обучения 3002
6 Двуезично обучение 2291
7 Ускорено обучение 2407
8 Разпределено обучение 2296
9 Онлайн Обучение 2329
10 Компютърно базирано обучение 2057
11 Виртуално Обучение 2355
12 Интегрирано обучение 2303
13 Дистанционно обучение 2177

Обучение за деца