Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 1628
2 Международно обучение 1550
3 Гъвкаво обучение 1447
4 Активно обучение 1366
5 Видове обучения 1879
6 Двуезично обучение 1331
7 Ускорено обучение 1429
8 Разпределено обучение 1320
9 Онлайн Обучение 1343
10 Компютърно базирано обучение 1299
11 Виртуално Обучение 1367
12 Интегрирано обучение 1330
13 Дистанционно обучение 1210

Обучение за деца