Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 3339
2 Международно обучение 3263
3 Гъвкаво обучение 3253
4 Активно обучение 3191
5 Видове обучения 3900
6 Двуезично обучение 3030
7 Ускорено обучение 3242
8 Разпределено обучение 3135
9 Онлайн Обучение 3125
10 Компютърно базирано обучение 2850
11 Виртуално Обучение 3194
12 Интегрирано обучение 3051
13 Дистанционно обучение 2930

Обучение за деца