Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 2700
2 Международно обучение 2608
3 Гъвкаво обучение 2573
4 Активно обучение 2507
5 Видове обучения 3156
6 Двуезично обучение 2405
7 Ускорено обучение 2537
8 Разпределено обучение 2430
9 Онлайн Обучение 2458
10 Компютърно базирано обучение 2197
11 Виртуално Обучение 2501
12 Интегрирано обучение 2429
13 Дистанционно обучение 2301

Обучение за деца