Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 2616
2 Международно обучение 2523
3 Гъвкаво обучение 2478
4 Активно обучение 2406
5 Видове обучения 3042
6 Двуезично обучение 2324
7 Ускорено обучение 2444
8 Разпределено обучение 2336
9 Онлайн Обучение 2366
10 Компютърно базирано обучение 2100
11 Виртуално Обучение 2404
12 Интегрирано обучение 2337
13 Дистанционно обучение 2214

Обучение за деца