Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 2536
2 Международно обучение 2439
3 Гъвкаво обучение 2386
4 Активно обучение 2309
5 Видове обучения 2946
6 Двуезично обучение 2247
7 Ускорено обучение 2357
8 Разпределено обучение 2247
9 Онлайн Обучение 2278
10 Компютърно базирано обучение 2002
11 Виртуално Обучение 2302
12 Интегрирано обучение 2252
13 Дистанционно обучение 2132

Обучение за деца