Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 2109
2 Международно обучение 2017
3 Гъвкаво обучение 1922
4 Активно обучение 1839
5 Видове обучения 2424
6 Двуезично обучение 1800
7 Ускорено обучение 1914
8 Разпределено обучение 1808
9 Онлайн Обучение 1837
10 Компютърно базирано обучение 1643
11 Виртуално Обучение 1868
12 Интегрирано обучение 1815
13 Дистанционно обучение 1694

Обучение за деца