Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 2484
2 Международно обучение 2380
3 Гъвкаво обучение 2326
4 Активно обучение 2250
5 Видове обучения 2874
6 Двуезично обучение 2192
7 Ускорено обучение 2294
8 Разпределено обучение 2188
9 Онлайн Обучение 2220
10 Компютърно базирано обучение 1948
11 Виртуално Обучение 2245
12 Интегрирано обучение 2199
13 Дистанционно обучение 2074

Обучение за деца