Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 2240
2 Международно обучение 2146
3 Гъвкаво обучение 2054
4 Активно обучение 1977
5 Видове обучения 2589
6 Двуезично обучение 1932
7 Ускорено обучение 2044
8 Разпределено обучение 1936
9 Онлайн Обучение 1969
10 Компютърно базирано обучение 1725
11 Виртуално Обучение 2003
12 Интегрирано обучение 1950
13 Дистанционно обучение 1825

Обучение за деца