Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 2787
2 Международно обучение 2708
3 Гъвкаво обучение 2676
4 Активно обучение 2595
5 Видове обучения 3264
6 Двуезично обучение 2491
7 Ускорено обучение 2643
8 Разпределено обучение 2512
9 Онлайн Обучение 2543
10 Компютърно базирано обучение 2295
11 Виртуално Обучение 2585
12 Интегрирано обучение 2522
13 Дистанционно обучение 2384

Обучение за деца