Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 2366
2 Международно обучение 2271
3 Гъвкаво обучение 2188
4 Активно обучение 2117
5 Видове обучения 2729
6 Двуезично обучение 2064
7 Ускорено обучение 2173
8 Разпределено обучение 2071
9 Онлайн Обучение 2099
10 Компютърно базирано обучение 1811
11 Виртуално Обучение 2125
12 Интегрирано обучение 2071
13 Дистанционно обучение 1955

Обучение за деца