Двуезично обучение

Печат

Двуезичното обучение

Под термина двуезично обучение може да се разбира типа обучение, който съдържа образователни учебни програми за учащи с ограничено или недостатъчно владеене на чужд език.

Типове двуезично обучение

Могат да бъдат разграничени четири основни типа образователни програми за двуезично обучение:

Има няколко метода на прилагане на двуезичното обучение. При единя програмите често използват майчиния, роден език за академични цели, като с течение на времето учащите придобиват знания и опитност в другия език. При втория способ на действие, родния език се използва без ограничение във времето. Целта е повищаване знанията и в двата езика. При някои програми родният език се изучава две или три години, след което се прекъсва изучаването му.