Споразумението: техники за договаряне на печеливши решения в бизнес отношенията

Печат

Обучението е предназначено за мениджъри от всички нива и консултанти, които преговарят и сключват договори и споразумения.

Основните теми са:

1. Преговорите: принципи, позиции и интереси, подготовка

2. Преговори за сключване на сделка

3. Преговори за разрешаване на спор

4. Техники за доброволно разрешаване на спорове - преформулиране, емпатия, техника на огледалото

5. Преговори в екипа и организацията

6. Специални психологически техники при трудни преговарящи

7. Допълнителни методи за договаряне на споразумение: медиация

Обучение за деца