Убеждавай и печели: техники за убедителна комуникация в лични срещи и пред адитория

Печат

Обучението е предназначено за постигане на максимално убедително представяне в деловите срещи и пред публика.

1. Индивидуални умения за убедителна комуникация - невербална комуникация, обобщение и парафраза, активно слушане, въпроси, даване на обратна информация

2. Убедително представяне в лична среща и пред аудитория

-          Разговори по телефон

-          Срещи с клиенти и партньори

-          Презентиране - план и въздействащо поднасяне

-          Инструменти за подсъзнателно въздействие: отразяване, котви, прилики, линия на времето.

-          Инструменти за моментално въздействие: психологическо карате и айкидо

-          Специални техники за въздействие: Как да убедите събеседника за 1 мин.

3. Убеждаването в екипа

-          Организиране на екипа - цели, план за действие, разпределянето на ролите

-          Комуникация, мотивиране и подпомагане на екипа за постигане на целите

-          Вземане на решения в екип, вкл. техники за фасилитиране, за мозъчна атака, за изграждане на консенсус, за използване на „шестте мислещи шапки"

-          Анализ на напредъка на работата

-          Разрешаване на конфликти в екипа

Обучение за деца