Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 2399
2 Международно обучение 2304
3 Гъвкаво обучение 2224
4 Активно обучение 2148
5 Видове обучения 2766
6 Двуезично обучение 2101
7 Ускорено обучение 2205
8 Разпределено обучение 2097
9 Онлайн Обучение 2131
10 Компютърно базирано обучение 1849
11 Виртуално Обучение 2153
12 Интегрирано обучение 2102
13 Дистанционно обучение 1987

Обучение за деца