Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 2485
2 Международно обучение 2381
3 Гъвкаво обучение 2327
4 Активно обучение 2251
5 Видове обучения 2874
6 Двуезично обучение 2192
7 Ускорено обучение 2295
8 Разпределено обучение 2188
9 Онлайн Обучение 2221
10 Компютърно базирано обучение 1949
11 Виртуално Обучение 2246
12 Интегрирано обучение 2199
13 Дистанционно обучение 2075

Обучение за деца