Видове обучения, видове обучение

Обучението - информация и статии за видове обучения.
# Заглавие на статията Посещения
1 Обучение чрез проучване 2537
2 Международно обучение 2440
3 Гъвкаво обучение 2387
4 Активно обучение 2310
5 Видове обучения 2946
6 Двуезично обучение 2247
7 Ускорено обучение 2358
8 Разпределено обучение 2247
9 Онлайн Обучение 2279
10 Компютърно базирано обучение 2003
11 Виртуално Обучение 2303
12 Интегрирано обучение 2252
13 Дистанционно обучение 2133

Обучение за деца